הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים

בין אם אתם הורים נשואים ובין אם לאו מומלץ בחום לערוך צוואה. אם ילדכם נכה בכל נכות שהיא (שכלית, רגשית  או גופנית) הילד יוכרז כ"חסוי" ותהיה התערבות של המדינה. בכוחכם למנוע עד למינימום את ההתערבות ולקבוע מנגנונים אשר הינכם יודעים מהיכרות עם ילדיכם אשר יגנו עליהם וישמרו על רווחתם גם לאחר 120 שלכם. אנו כאן בכדי לייעץ לכם ולפרוש בפניכם את קשת האפשרויות במקרים אלה.

הורים יחידנים

יותר מכולם אני פונה אליכם. בלעדיכם ילדיכם נותר יתום מאב ואם. אני יודעת כמה קשה העבודה שאתם עושים כל יום בכדי למלא אחר כל צורכיכם וצורכי הקטינים ולהבטיח את ילדיכם.  מה יקרה למשמורת על ילדיכם? בידכם לקבוע זאת בצוואה. בהעדר קביעה אין מנוס מהתערבות של בית המשפט על כל הגורמים המעורבים בכך. יתכנו מאבקים, יחקרו את המעוניינים, יכנסו לחייהם וזה לא נעים. מה יקרה לכספים שחסכתם? לדירה שהשארתם? בהעדר צוואה יתמנה אפוטרופוס זמני על הקטינים שיתן ייפוי כוח לעו"ד לפנות לבית המשפט. תהיה לבטח התערבות של האפוטרופוס הכללי משרד הרווחה והכספים עלולים להגיע לידי רשויות המדינה האפוטרופוס הכללי, והם עלולים להישאר אצלו עד הגיע הקטינים לגיל 18 לחלופין, באמצעות הגשת תביעה לבית המשפט יכול צד מעונין (סבא, סבתא, דודים) לעתור לבית המשפט ולבקש להתמנות כאפוטרופוס על גוף הקטין (משמורן) וכן על כספי הקטינים. פעולה זו כרוכה בתשלומי אגרות, בתשלום לעורכי דין, בהתערבות של האפוטרופוס הכללי ושל משרד הרווחה ובדיונים בבית משפט. הפרוצדורה היא שבית המשפט ממנה פקידת סעד לסדרי דין אשר מבקרת בבתים ומדווחת לבית המשפט. לא פעם מתנהלים מאבקים קשים ולא נעימים בין קרובי משפחה, דבר היוצר קרע, מפחי נפש וחמור מכל אלה, בלבול וקושי לקטינים. יש לזכור כי הליכים אלה מתבצעים סמוך לפטירת ההורה וגם כך המצב טעון רגשית מאוד. פקידת הסעד שהיא בדרך כלל עובדת סוציאלית שעובדת עבור עשרות מקרים אחרים חודרת לפרטיות התא המשפחתי ומדווחת כאמור לפי שיקול דעתה מה יהיה גורל ילדיכם.
הפיתרון, הוא פשוט וקל והוא ממקסם את רצון ההורה אשר יודע טוב יותר מכל גורם אחר לרבות כל עובדת סוציאלית או שופט במדינת ישראל מה טוב לילדיו ומיהו האדם שיש לשים מבטחיו בו.

הורים נשואים

בהעדר צוואה, במות אחד ההורים, מחצית מהרכוש תעבור על פי דין לקטינים ורכוש זה ינוהל ע"י ההורה שנותר בחיים, אלא אם כן ישנן סיבות מיוחדות אשר מצדיקות מינוי אפוטרופוס.
בענין זה ראוי לתת את הדעת למגוון נושאים.לצורך הדגמה:
1. מה יקרה אם בן/ת הזוג יינשא מחדש?
2. האם כספי ילדינו יישמרו?
3. האם אנחנו רוצים פיקוח כלשהו על כספי ילדינו?
4. האם הקשר בין ילדינו למשפחתינו יישמר- מן הראוי לצוות על כך…
יש לנו הכוח לעזור לבן/ת הזוג שנותר בחיים וכמובן לשמור על ילדינו ע"י כך שאנו עורכים צוואה ואומרים בה איך אנחנו מבקשים לנהל את חלקינו.
כל אחד יודע ומכיר את בן או בת הזוג שלו/ה, אנו מודעים ליתרונותיו/ה ולחולשותיו/ה – אנחנו צריכים לתת את דעתנו על כך

הורים גרושים

הורים גרושים בהעדר צוואה, המשמורת ככל הנראה תעבור להורה הביולוגי שנותר בחיים וגם הרכוש. בענין זה ראוי ליתן את הדעת למגוון שאלות ובינהן:
1. האם אנו מעוניינים כי הגרוש/ה ינהלו את כספינו עבור ילדינו?
2. מה החסרונות של מהלך זה עבור ילדינו?
3. החלטנו לשים קץ לנישואין עם בן/ת הזוג- האם אנו סומכים על הגרוש/ה?
4. מה קורה בנישואיו/ה החדשים, אם קיימים? האם יש עוד ילדים? איך תתבמע ההפרדה בין כספי/ רכוש ילדינו לילדים האחרים?
קיימת גם סבירות שבהעדר צוואה הכספים עלולים להגיע לידי רשויות המדינה קרי לידי אפוטרופוס הכללי, והם עלולים להישאר אצלו עד הגיע הקטינים לגיל 18 . לחלופין, באמצעות הגשת תביעה לבית המשפט יכול צד מעונין (סבא, סבתא, דודים) לעתור לבית המשפט ולבקש להתמנות כאפוטרופוס על גוף הקטין (משמורן) וכן על רכוש הקטיו (כספיכם ורכושכם). פעולה זו כרוכה בתשלומי אגרות, בתשלום לעורכי דין, בהתערבות של האפוטרופוס הכללי ושל משרד הרווחה ובדיונים בבית משפט. ככלל, הפרוצדורה היא כדלקמן:
א. בית המשפט ממנה פקידת סעד לסדרי דין אשר מבקרת בבתים ומדווחת לבית המשפט.
ב. פקידי הסעד הינם עובדים סוציאלים בהכשרתם אשר מטבע תפקידם חודרים לפרטיות התא המשפחתי בכדי ליתן חוות דעתם מה יהיה גורל ילדיכם.
ג. לא פעם מתנהלים מאבקים קשים ולא נעימים בין קרובי משפחה, דבר היוצר קרע, מפחי נפש וחמור מכל אלה, בלבול וקושי לקטינים. יש לזכור כי הליכים אלה מתבצעים סמוך לפטירת ההורה וגם כך המצב טעון רגשית מאוד.
הפיתרון, הוא פשוט וקל והוא ממקסם את רצון ההורה אשר יודע טוב יותר מכל גורם אחר לרבות כל עובדת סוציאלית או שופט במדינת ישראל מה טוב לילדיו ומיהו האדם שיש לשים מבטחיו בו.

יותר מכולם אני פונה אליכם. בלעדיכם ילדיכם נותר יתום מאב ואם. אני יודעת כמה קשה העבודה שאתם עושים כל יום בכדי למלא אחר כל צורכיכם וצורכי הקטינים ולהבטיח את ילדיכם.  מה יקרה למשמורת על ילדיכם? בידכם לקבוע זאת בצוואה. בהעדר קביעה אין מנוס מהתערבות של בית המשפט על כל הגורמים המעורבים בכך. יתכנו מאבקים, יחקרו את המעוניינים, יכנסו לחייהם וזה לא נעים. מה יקרה לכספים שחסכתם? לדירה שהשארתם? בהעדר צוואה יתמנה אפוטרופוס זמני על הקטינים שיתן ייפוי כוח לעו"ד לפנות לבית המשפט. תהיה לבטח התערבות של האפוטרופוס הכללי משרד הרווחה והכספים עלולים להגיע לידי רשויות המדינה האפוטרופוס הכללי, והם עלולים להישאר אצלו עד הגיע הקטינים לגיל 18 לחלופין, באמצעות הגשת תביעה לבית המשפט יכול צד מעונין (סבא, סבתא, דודים) לעתור לבית המשפט ולבקש להתמנות כאפוטרופוס על גוף הקטין (משמורן) וכן על כספי הקטינים. פעולה זו כרוכה בתשלומי אגרות, בתשלום לעורכי דין, בהתערבות של האפוטרופוס הכללי ושל משרד הרווחה ובדיונים בבית משפט. הפרוצדורה היא שבית המשפט ממנה פקידת סעד לסדרי דין אשר מבקרת בבתים ומדווחת לבית המשפט. לא פעם מתנהלים מאבקים קשים ולא נעימים בין קרובי משפחה, דבר היוצר קרע, מפחי נפש וחמור מכל אלה, בלבול וקושי לקטינים. יש לזכור כי הליכים אלה מתבצעים סמוך לפטירת ההורה וגם כך המצב טעון רגשית מאוד. פקידת הסעד שהיא בדרך כלל עובדת סוציאלית שעובדת עבור עשרות מקרים אחרים חודרת לפרטיות התא המשפחתי ומדווחת כאמור לפי שיקול דעתה מה יהיה גורל ילדיכם.
הפיתרון, הוא פשוט וקל והוא ממקסם את רצון ההורה אשר יודע טוב יותר מכל גורם אחר לרבות כל עובדת סוציאלית או שופט במדינת ישראל מה טוב לילדיו ומיהו האדם שיש לשים מבטחיו בו.

ילדים מחוץ לנישואין

- הסכמי הורות

  • w-facebook
  • w-twitter

עקבן אחרנו: