ידועים בציבור כבני זוג

ידועים בציבור הם בני זוג המקיימים יחדיו מסגרת משפחתית, אך אינם נשואים זה לזה.
הגדרת בני זוג כידועים בציבור היא דרך של המדינה להחיל זכויות וחובות שהמדינה מעניקה לזוגות נשואים, על בני זוג אשר אינם מעוניינים או אינם יכולים להינשא על פי חוקי המדינה. סטטוס הידועים בציבור משמש בני זוג שאינם רשאים להינשא זה לזה, בהתאם לחוקי הנישואים, למשל כאשר בני הזוג הם בני אותו המין, או היות אחד מבני הזוג נשוי לאחר. פעמים רבות סטטוס הידועים בציבור מוחל על בני זוג הרשאים להינשא זה לזה אך אינם מעוניינים בכך, לעתים ללא שבני הזוג מודעים לחובות שסטטוס זה מחיל עליהם.
מבחינות מסוימות זוכים ידועים בציבור (בני מינים שונים ולעתים גם בני אותו המין) לזכויות דומות לאלה של בני זוג נשואים ולעיתים מצבה של הידועה בציבור טוב ממצבה המשפטי של האישה הנשואה.

קיימת הכרה של ידועה בציבור  גם לגבר נשוי!!

בזמן פירוד המאבק המשפטי דומה מאוד ואף זהה למאבק המשפטי שמנהלים בניזוג שנישאו זה לזו.

רצוי ומומלץ לערוך הסכם ממון.

 

  • w-facebook
  • w-twitter

עקבן אחרנו: