בגידת בן/בת זוג

במסגרת מערכת יחסים זוגית יש לרוב ציפיה לבלעדיות, כלומר לא לקיים יחסים מקבילים עם בן זוג אחר, בגידה היא הפרתה של דרישה זו. כאשר בני הזוג נשואים זה לזה, בגידה קרויה ניאוף, היא מהווה הפרה של חוזה הנישואים, ונחשבת לחטא חמור, עד כדי כך שבדתות שונות ואף בקודקסי חוקים קדומים עונשה מוות. בגידה יכולה להצביע על קיום יחסים במובן הפיזי או הרגשי. בגידה מורכבת לא רק מקיום יחסים מחוץ לקשר, אלא גם ממעילה באמון, שקרים וחוסר נאמנות.‏‏ הקביעה האם מעשה מסוים נחשב לבגידה במערכת זוגית נתונה לדיון והתשובות לה שונות בין תרבויות שונות וזמנים שונים, ובהם בין אנשים שונים.

ההשלכות של בגידה הם בעיקר תביעת הכתובה. הכתובה היא מסמך משפטי יהודי הלכתי הניתן לכלה קודם לנישואין בה מבטיח הבעל בין היתר את נאמנותו. כיום נהוג לתיתהּ תוך כדי מעמד החופה. מטרתו של ההסכם הוא הגנה על זכויותיה של האישה. בעקבות חרם דרבנו גרשום נאסר על הבעל לגרש את אשתו שרירותית, ולרוב הגירושין מלווים בהסדר כספי בין בני הזוג שמייתר את הכתובה. לכן רק לעתים נדירות תובעת האישה את כתובתה (כלומר, את הסכום לו התחייב הבעל). על פי פסיקת בתי המשפט הכתובה מהווה מסמך משפטי מחייב, אך מאחר שמקור החיוב לכתוב כתובה הוא בדין הדתי, הרי שעצם החבות תידון על פי כללי המשפט העברי

למרות שהכתובה היא מסמך מחייב, קיימת פסיקת בית דין רבני כי אם כתוב בה סכום בלתי מציאותי, שהבעל ודאי לא התכוון להתחייב בו, יכול בית הדין להתערב כדי להפחיתו‏.

כיום בתי הדין הרבניים מתייחסים לכתובה בכובד ראש ופוסקים מאות אלפי שקלים במקרה של בגידה, אלימות ו נטישת האישה. כך למשל, בית הדין הרבני בבאר שבע פסק לשלם כתובה של מיליון ש"ח, במקרה של בעל שבגד באשתו, ולא קיבל את טיעון הבעל כי "כתב זאת בצחוק".

 

 

 

 

  • w-facebook
  • w-twitter

עקבן אחרנו: