משמורת ילדים ואפוטרופוסות

 

קטין הוא כל מי שטרם מלאו לו 18 שנה. אפוטרופסות היא מעמד שקבוע בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, 1962. מעמד זה מקנה להורים זכות וחובה טבעיים לדאוג לצורכי הקטינים לרבות לכלכלה, מדור, חינוך וחזקת הגיל הרך חזקת הגיל הרך הקבועה בסעיף 25 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות הקובעת כי ילדים עד גיל 6 יהיו אצל אימם אם אין סיבות מיוחדות להורות אחרת.  

משמורת זמנית

משמורת ואפוטרופוסות

משמורת ילדים עוסקת ביחסים המשפטיים והמעשיים שבין הורה לילדיו, כגון הזכות של ההורה לקבל החלטות עבור ילדו והחובה של ההורה לדאוג לצורכי ילדיו. בעת פרידה, מצויה בידי ההורים היכולת לגבש הסכם עצמאי ביחס לענייני המשמורת הפיזית. אם הערכאה השיפוטית מוצאת כי ההסכם תואם את טובת הקטינים, קרוב למדי שההסכם יאושר, ויינתן לו תוקף של פסק דין.בהיעדר הסכם בין ההורים, מוקנית הסמכות לערכאה השיפוטית לקביעת המשמורת (סעיף 25 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות). הסעיף מדגיש כי יש לשקול את טובת הילד, וכי ילדים עד גיל 6, בהיעדר "סיבות מיוחדות להורות אחרת", יתגוררו עם אמם (עקרון הנקרא חזקת הגיל הרך). פעמים רבות ישאף בית המשפט שלא להפריד בין אחים, וליצור רציפות במשמורת כך שזו לא תוחלף באופן תדיר. מכיוון שכך, בפועל, המשמורת הזמנית ובעקבותיה המשמורת בפועל נקבעת כמעט אוטומטית לאם (למעט במקרים נדירים).

בישראל קיימת הבחנה ברורה בין "משמורת משפטית", לבין "משמורת פיזית".
משמורת משפטית (או: אפוטרופוסות) כוללת את הזכות והחובה לדאוג לכל צרכיו של הקטין (צרכיו החינוכיים, הבריאותיים וכדומה). לפי ההסדר החקיקתי בישראל, הוריו הביולוגיים של קטין הם האפוטרופוסים הטבעיים שלו (סעיף 14 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות). גם לאחר פירוד של ההורים, שני ההורים נשארים האפוטרופוסים לילדיהם הקטינים, ואחראים במשותף להחליט החלטות בנוגע לגידולו, חינוכו ועתידו של הילד, תוך שמירה ודאגה לצרכיו ולשלומו.


משמורת פיזית (או: חזקה על הילד) - מתייחסת למקום מגוריו וסידור הלינה הקבוע של הקטין. בישראל, בעת פרידה, לרוב מוגדר עבור הקטין הורה יחיד עליו מוטלת החזקה על הקטין. הביטוי השגור "משמורת ילדים", לרוב מכוון להיבט זה של המשמורת.

שינוי הסכמי משמורת

מתי יתערב בית המשפט וישנה הסכמים אשר קיבלו תוקף של פסק דין?

 

בית המשפט אינו כבול בהחלטות קודמות בעניין המשמורת אך זאת במידה ומוכח כי טובת הקטין מחייבת שנוי ההחלטה שניתנה בעניין משמורתו (וראה גם סעיף 24 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, לפיו דין הסכם בין הורים לגבי משמורת קטין שאושר על ידי בית משפט כדין החלטה, להבדיל מפסק דין).

 

משמורת משותפת

מתי יקבע בית המשפט משמורת משותפת?

 

החלת הסדר של משמורת משותפת של שני ההורים הינו נושא טעון אשר לו פנים לכאן ולכאן ויישומו ייבחן לגופו בכל מקרה ונסיבותיו. ברי כי לא בכל מקרה ניתן ליישם הסדר זה והפסיקה קבעה לכך תנאי סף מקדימים שכן יישומו בטרם עת ובטרם הבשילו התנאים לכך, יביא לפגיעה בטובת הקטין.

 

 

 

  • w-facebook
  • w-twitter

עקבן אחרנו: