הרשם לענייני ירושה

תפקידו של הרשם לענייני ירושה הוא לברר את זהותם של היורשים ואת חלקם בעיזבון. לפיכך הרשם לענייני ירושה הינו הגוף אליו מגישים בקשה לצו ירושה או בקשה לצו קיום צוואה.
כל אימת שקיימת מחלוקת ויש צורך בהכרעה שיפוטית, יועבר הענין לבית משפט לענייני משפחה.
הרשמים לענייני ירושה נמצאים תחת פיקוחם של האפוטרופוס הכללי, אשר משמש כממונה הארצי לענייני ירושה והוא מנהל מרשם ארצי של צויי ירושה וצווי קיום.
המידע המצוי במרשם הארצי בכל הנוגע לצוואות שהופקדו אצל הרשם לענייני ירושה, חסויים וכל עוד המצווה בחיים לא תימסר כל ידיעה בקשר אליהם. הוא הדבר במי שחפץ להפקיד את צוואתו במרכז הישראלי לצוואות.
לאחר הפטירה יכול צד מעונין הגיש בקשה לעיין בצוואה שהופקדה.  
אזורי הפעולה של הרשם הם:
מחוז ירושלים כולל את נפת ירושלים, ומרכזו בירושלים.
מחוז הצפון כולל את נפות צפת, כינרת, יזרעאל ועכו, ומרכזו בנצרת.
מחוז חיפה כולל את נפות חיפה וחדרה, ומרכזו בחיפה.
מחוז המרכז כולל את נפות השרון, פתח תיקווה, רמלה ורחובות, ומרכזו ברמלה.
מחוז תל- אביב כולל את נפת תל- אביב יפו ומרכזו בתל- אביב.
מחוז הדרום כולל את נפות אשקלון ובאר שבע, ומרכזו בבאר שבע.

  • w-facebook
  • w-twitter

עקבן אחרנו: