הסדרי ראייה

הסדרי ראיה הם ההסדרים לרוב של האב עם הקטינים ולעיתים של האם עם הקטינים בזמן פירוד או גירושין. חזקת הגיל הרך קובעת בחוק כי קטינים עד גיל 6 יהיו אצל אימם ואולם הרוחות המנשבות כיום בעולם המשפט, הגם שלא מתעלמות לחלוטין מחזקת הגיל הרך, מתירות לינת קטינים רכים בבית אביהם מגיל צעיר מאוד. הלינה היא עיקר המחלוקות הקיימות בבתי המשפט כאשר אבות מבקשים כי ילדיהם ישנו אצלם בבית בכדי להרגיש את החיבור עם הקטינים שקורה לפני השינה ועם ההתעוררות בבוקר. מאידך, ככל שמדובר בפעוטות אמהות מתקשות להעביר לילות בלעדי הפעוטות ומכאן הקושי שבית המשפט נדרש להכריע בו. בתי משפט נעזרים בפקידות סעד שהן/ם עובדות/ים סוציאליות/ים שמבקרות בבתים בודקות שיש חדרים לילדים ואמצעי מחיה אלמנטרים, בודקות את הקשר בין  ההורה לילד ונותנות המלצות לבית המשפט בנוגע להסדרי הראיה כאשר טובת הקטינים עומדת מול עינהם. בית המשפט הוא הפוסק והמכריע ולא תמיד מאמץ את חוות דעת פקידי הסעד (בתסקיר).

 

  • w-facebook
  • w-twitter

עקבן אחרנו: