אבהות

"רוב בעילות אחר הבעל" הוא הכלל במשפט העברי הקובע כי במקרה של ספק לגבי זהות האב הביולוגי של צאצא לאישה נשואה שקיימה יחסי אישות עם גבר שאינו בעלה, ההלכה, על פי רוב, מניחה שהאב הביולוגי הוא הבעל ולא הגבר האחר. לקביעת האבהות ההלכתית ישנה חשיבות רבה לגבי הצאצאים, בעיקר לגבי קביעת ממזרות, חיוב האב למזונות, איסורי נישואים לקרובים וזכויות ירושה.

הדרך אשר בה בודק בית המשפט את האבהות היא באמצעות בדיקה רפואית אשר תוצאותיה הם בשיעור של כמעט 100%

 

 

 

  • w-facebook
  • w-twitter

עקבן אחרנו: