העיזבון אינו מוגדר בחוק הירושה, התשכ"ה -1965. על פי ההלכה העיזבון הינו מסת הרכוש שהניח אחריו המנוח.

מה נכלל במונח עיזבון ?

1. נכסים מוחשיים, מקרקעין ומטלטלין וכן טובות הנאה.

2. זכות תביעה בגין עוולה לטובת העיזבון או נגדו.

3. זכות תביעה שעמדה למוריש עובר לפטירתו.

4. סכומים שהגיעו למנוח מכוח חוק מלווה ביטחון, התש"ל - 1970.

5. חובות וזכויות על פי חוזה שהמוריש היה צד לו.

מה לא נכלל בעיזבון ?

1. הזכות למזונות.

2. סכומים המשתלמים עקב מוות על פי חוזה ביטוח.

3. חברות בקופת קצבה (פנסיה) או בקופת תגמולים.

בכדי להעבירם ליקירים את הנ"ל יש לכללם בצוואה באופן ברור וחד משמעי.

 

 

 

  • w-facebook
  • w-twitter

עקבן אחרנו: